SökMeny


Om Tollco

 

Tollco AB strävar efter att vara Europas ledande leverantör av läckageskydd samt innovativa produkter som underlättar vardagen i köket.


Denna höga målsättning kräver långsiktiga investeringar och en kontinuerlig produktutveckling.

Vi arbetar ständigt med att upprätthålla en långsiktig och god relation med kunder och affärspartners.

 

Vårt koncept - Vattensäkert kök

 

Vattensäkert kök är en metod att minimera de risker för fukt-, mögel- och vattenskador, som smygläckage kan orsaka i ett kök. Genom att kombinera diskbänksinsats och vitvaruunderlägg kan man samla upp och leda fram läckagevatten, så att redan mycket små vattenmängder upptäcks i tid. Produkterna diskbänksinsats, tätningar och vitvaruunderlägg kan man själv eller med fackmannahjälp installera både i samband med nyinstallation och i redan monterade kök

Vattenskador börjar på samma sätt.


Så gott som alla skador börjar på samma sätt med några få vattendroppar, som inte upptäcks i tid. Ibland utvecklas läckaget mycket snabbt och vattnet rinner eller sprutar ut i så stora mängder att all vattentillförsel måste stängas och hjälp tillkallas.

Den mest svårsanerade vattenskadan uppstår, när smådroppandet fortsätter under lång tid utan att upptäckas. Smygläckaget pågår även när man är hemma och tror sig ha uppsikt och kontroll över vad som sker. Läckagevattnet sugs upp av inredning och byggnadsmaterial och syns först när konstruktionen är mättad eller obehaglig lukt uppstår.

Fukt och mögel orsakar hälso-problem.


Ett utdraget skadeförlopp kan orsaka hälsoproblem som astma, allergier, olika slag av luftvägsbevär och sömnlöshet. En mycket stor internationell undersökning visar detta. Där betonas vikten av att snabbt åtgärda en vattenskada, så att den boendes hälsa inte riskeras.

 

Undersökningen väntas redovisa fler samband mellan fukt-mögel i bostaden och olika sjukdomstillstånd


Varukorgen


Ändra 0,00 Kr

Annons
Annons kommer snart